dividerپروژهdividerپروژه های امور مهندسی رودخانهdividerمطالعات حوضه سیل‌خیز و آبراهه‌ها و مسیل‌های مشرف به سایت نیروگاه سیکل ترکیبی ارس و تعیین بستر و حریم
عنوان پروژه : مطالعات حوضه سیل‌خیز و آبراهه‌ها و مسیل‌های مشرف به سایت نیروگاه سیکل ترکیبی ارس و تعیین بستر و حریم این مسیل‌ها و ارائه طرح کنترل سیلاب برای ایمنی تأسیسات این سایت

سایت نیروگاه شرکت پرتو انرژی آذر ارس در حد فاصل دو روستای گلفرج (در غرب) و سیلگرد (در شرق) و در محدوده دلتای مسیل عبوری از جنب روستای گلفرج در شهرستان جلفا قرار دارد. ایمن­ سازی محدوده سایت نیروگاه از خطر خسارات ناشی از سیل حاصل از طغیان آبراه‌ها اعم از مسیل‌ها و رودخانه ­های مشرف به سایت از دغدغه های اصلی مدیران این نیروگاه می باشد.

نام کارفرما : شرکت پرتو انرژی آذر ارس
استان : آذربایجان شرقی
تاریخ قرارداد : 1396/12/05
مدت قرارداد : 2.5 ماه
اهداف پروژه :
 • مطالعه حوضه سیل خیز و آبره های مشرف به سایت نیروگاه
 • تعیین بستر و حریم مسیل­های محدوده اراضی سایت نیروگاه
 • ساماندهی و اصلاح مسیر مسیل­های محدوده اراضی سایت نیروگاه
 • ارائه طرح کنترل سیلاب مسیل­های محدوده اراضی نیروگاه برای ایمن سازی تأسیسات مربوطه
اجزای پروژه :
 • بررسی رواناب حوضه‌های مشرف به محدوده سایت نیروگاه
 • برآورد رواناب مسیل­های محدوده سایت نیروگاه و انجام مطالعات هیدرولیکی به منظور تعیین پهنه سیلاب، حدود بستر مسیل­ها و حریم مربوط به آن
 • ارائه طرح ساماندهی مسیل­های محدوده اراضی سایت نیروگاه به منظور جلوگیری از خسارات احتمالی تأسیسات نیروگاه با لحاظ محدودیت های فنی و حقوقی
 • نیروگاه1
 • نیروگاه2
 • نیروگاه 3
 • نیروگاه 4
پروژه های درحال انجام