dividerپروژهdividerپروژه های امور مهندسی رودخانهdividerمطالعات طرح ساماندهی مسیلهای محدوده شهر سرعین
عنوان پروژه : مطالعات طرح ساماندهی مسیلهای محدوده شهر سرعین

وجود چشمه های متعدد آبگرم طبیعی از دیرباز توجه گردشگران داخلی و توریست های خارجی را به شهر تاریخی سرعین جلب کرده است. ساماندهی و بهداشتی کردن تاسیسات این آبگرم ها در سال های اخیر جاذبه توریستی و گردشگری این شهر را بیش از پیش افزایش داده است. سالانه میلیون ها نفر به منظور استفاده از پتانسیل های درمانی این آبگرم های طبیعی و چشم اندازهای زیبا و آب و هوای خنک و دلپذیر به این شهر سفرمی کنند و ازدحام جمعیت و ترافیک سنگین، مخصوصا در روزهای تعطیل تابستان، سرعین را به یکی از شلوغ ترین شهرهای کشور تبدیل می کند. لذا ساماندهی و مدیریت مسیل های داخل شهر سرعین و کنترل سیلاب به منظور کاهش خسارات جانی و مالی از دغدغه ها و وظایف اصلی مسئولین و نهادهای دولتی و مردمی استان اردبیل، مخصوصا شهرداری این شهر محسوب می باشد.

نام کارفرما : شرکت آب منطقه ای اردبیل
استان : اردبیل
تاریخ قرارداد : 1395/11/10
مدت قرارداد : 3 ماه
اهداف پروژه :
 • اصلاح وضعیت فیزیکی نابسامان و اضطراری مسیل های عبوری از داخل شهر
 • کاهش پتانسیل های بالقوه خطر ناشی از سیلابها در مسیل های داخل شهر
 • تاثیر مثبت بر پتانسیل بالقوه و بالفعل گردشگری شهر
 • بررسی انطباق کاربری های موجود در بستر و حریم با قوانین و مقررات
 • تکمیل حدود بستر و حریم مسیل ها و یکپارچه سازی نقشه های مربوطه در محدوده شهر سرعین
اجزای پروژه :
 • تعیین حدود بستر و حریم مسیل های منتهی به شهر و انطباق حدود بستر و حریم مسیلهای درون شهری با نقشه ها و مدارک موجود قبلی.
 • گزینه یابی ساماندهی و بهسازی شبکه مسیل های شهری
 • ساماندهی و بهسازی دره سلامت در محدوده شهر
 • سرعین1
 • سرعین2
 • سرعین3
 • سرعین4
پروژه های درحال انجام