dividerپروژهdividerپروژه های امور نظارتdividerخدمات نظارتی در حوضه های آبخیز شهرستانهای اردبیل، نیر، سرعین، خلخال و کوثر
عنوان پروژه : خدمات نظارتی در حوضه های آبخیز شهرستانهای اردبیل، نیر، سرعین، خلخال و کوثر

ایران از نظر اقلیمی در یک منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته است. تغییرات زمانی و مکانی گسترده بارش های جوی در ایران باعث تشدید فرسایش و هدررفت خاک حاصلخیز کشاورزی و وقوع سیلاب های پرخطر در حوضه ­های آبریز کشور می­شود. در چنین شرایطی استفاده از عملیات سازه­ای و غیرسازه­ای برای حفاظت از منابع آب و خاک کشور ضروری است.

در همین راستا اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اقدام به احداث سیل بندهایی بصورت سنگی ملاتی در مناطق پرخطر و حوضه­ های در معرض فرسایش نموده است. این سازه­ های کوچک که با هزینه نسبتا کمتری احداث می شوند، در مواقع بحرانی می­توانند تا حد زیادی از خسارت­های مالی و جانی ناشی از سیلاب های آنی پیشگیری نماید.

نام کارفرما : اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل
استان : اردبیل
تاریخ قرارداد : 1398/06/07
مدت قرارداد : 5 ماه
اهداف پروژه :
  • کنترل رسوب و کاهش خسارات ناشی از سیلاب
  • حفاظت منابع آب و خاک، جلوگیری از فرسایش خاک های حاصلخیز و بهبود شرایط زیست محیطی
  • کاهش خسارات ناشی از خشکسالی و تغذیه سفره های آب زیرزمینی
  • بهبود اشتغال و ارتقای سطح درآمد روستائیان و آبخیزنشینان
  • آبخیزداری1
  • آبخیزداری2
  • آبخیزداری3
  • آبخیزداری4
  • آبخیزداری5
پروژه های درحال انجام