dividerپروژهdividerپروژه های امور آبیاری و زهکشیdividerمطالعات و طراحی کانال جهت جمع آوری و هدایت آبهای سطحی محدوده ولی امر
عنوان پروژه : مطالعات و طراحی کانال جهت جمع آوری و هدایت آبهای سطحی محدوده ولی امر

رواناب حوضه های بالادست اتوبان پاسداران شامل شهرک ولی امر، حوضه بالادست شهرک رشدیه و جریانات حاشیه اتوبان، با توجه به احداث اتوبان و قطع مسیر آنها در کالورت زیر آن تمرکز یافته و تخلیه نامناسب آن در پائین دست باعث بروز مسائل و مشکلات متعددی گردیده است. بررسی تفضیلی کم و کیف موضوع نهایتاً منجر به ارائه طرحی گردید تا جریانات متمرکز و خروجی از زیر اتوبان با کمترین آسیب به تخلیه گاه منطقه، مهرانه رود انتقال یابد.

نام کارفرما : شهرداری منطقه 5 تبریز
استان : آذربایجان شرقی
تاریخ قرارداد : 94/04/08
مدت قرارداد : 2 ماه
اهداف پروژه :
  •  رفع مشکلات ناشی از رواناب های سطحی و کنترل و هدایت سیلابهای شهری به شکل ایمن و پایدار
  • امکان عبور و تردد و دسترسی در طول دوره سیلابی
اجزای پروژه :
  • احداث سازه باکس ورودی کالورت
  • انحراف جریان به سمت خیابان انقلاب با تعبیه خط لوله پلی اتیلنی در امتداد اتوبان
  • پیش بینی منهول جهت تغییر مسیر در امتداد خیابان انقلاب
  • ولی امر
  • ولی امر
  • ولی امر
پروژه های درحال انجام