dividerپروژهdividerپروژه های امور مهندسی رودخانهdividerمطالعات مرحله دوم ساماندهی رودخانه مرزی ارس (2/41 الی42) به منظور احداث دیواره حفاظت با هدف بهره برد
عنوان پروژه : مطالعات مرحله دوم ساماندهی رودخانه مرزی ارس (2/41 الی42) به منظور احداث دیواره حفاظت با هدف بهره برداری از بستر مازاد برای استقرار طرح احداث پارک گردشگری ساحلی

حفاظت بستر و کناره رودخانه مرزی ارس در سواحل کشور جمهوری اسلامی ایران و کشور های مقابل برای بهره برداری بهینه از منابع آب و انرژی این رودخانه برای هر دو طرف اهمیت بسیاری دارد. از طرف دیگر بهره برداری از اراضی ایران در سواحل زیبای این رودخانه با کاربری های متناسب در هر بازه از رودخانه، امروزه از سیاست های اصولی دولت و حکومت جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود.

پل های خدا آفرین بر روی رودخانه مرزی ارس در پایین دست سد مخزنی خداآفرین و بالا دست دریچه سد انحرافی قیز قلعه سی از قدیمی ترین و ارزشمند ترین آثار به ثبت رسیده ملی به شمار می روند که این جاذبه تاریخی به همراه مناظر زیبای رودخانه ارس در دره خدا آفرین موجب گردیده که همواره این منطقه مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار گیرد. اما ساحل ایران در مجاورت این پل ها در وضع موجود، به هیچ وجه متناسب با اهداف گردشگری و ایجاد و توسعه چشم انداز های زیبای طبیعی و محیط تاریخی با ارزش
نمی باشد.

به همین دلیل و جهت جبران این نقایص، سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس، طرح ساماندهی این بازه در ساحل ایران (حدفاصل میله های مرزی 2/41 تا 42) را در اهداف خود قرار داده و انجام مطالعات امکانسنجی این طرح به منظور اخذ مجوز از کمیته هماهنگی رودخانه های مرزی و شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی را به مهندسین مشاور آذربولاق تبریز واگذار کرده است.

نام کارفرما : منطقه آزاد ارس- مرکز خداآفرین
استان : آذربایجان شرقی
تاریخ قرارداد : 94/10/07
مدت قرارداد : 2 ماه
اهداف پروژه :
 • حفظ و تثبیت بستر و کناره ایران با در نظر گرفتن وضعیت مورفولوژیکی و ساختار زمین شناسی این کرانه و رعایت معاهدات مرزی موجود
 • حفاظت اراضی حد فاصل کرانه پروتکل طرف ایران با کرانه حد بستر ترسیم شده طبق قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه مربوطه
 • حفاظت اراضی واقع در محدوده پارک گردشگری از خطر جریانات سیلابی با توجه به رهاسازی از سد مخزنی خداآفرین در شرایط اضطراری
 • ایجاد چشم انداز زیبا و مناسب در محدوده جانمایی پارک گردشگری و حد فاصل این محدوده با کرانه ایران طبق پروتکل
 • ایجاد امکانات مناسب رفاهی و بهداشتی و گردشگری در کل محدوده مطالعاتی با نگرش قوانین و مقررات مرزی و اصول ایمنی و کنترل خطر خسارات جانی و مالی بر گردشگران.
اجزای پروژه :
 • احداث دایک خاکی با پوشش سنگی
 • تحکیم، اصلاح شیب و زیباسازی ترانشه موجود با ارتفاع بیش از 5 متر در ساحل ایران
 • احداث میله های مناسب و با جنس گالوانیزه با حصار توری فلزی گالوانیزه به ارتفاع حداکثر یک متر بر روی کناره کاملاً صخره ای طرف ایران
 • خداآفرین
 • خداآفرین
 • خداآفرین
پروژه های درحال انجام