dividerپروژهdividerپروژه های امور مهندسی رودخانهdividerمطالعات تعیین بستر و حریم رودخانه ها و مسیلهای عبوری از محدوده اراضی شرکت زرکاوان ارسباران و امکانسن
عنوان پروژه : مطالعات تعیین بستر و حریم رودخانه ها و مسیلهای عبوری از محدوده اراضی شرکت زرکاوان ارسباران و امکانسنجی استقرار تاسیسات استخراج و فرآوری طلا درمحدوده مذکور و طرح تامین و انتقال آب به محل مورد نظر

اهمیت استخراج کانی ها و فلزات از معادن در کشور های مختلف، با توجه به منظر اقتصادی و استراتژیک این حرفه همواره مورد توجه کارگزاران کشورها بوده است. لیکن در حرفه استخراج فلزات از معادن همواره بحث هایی پیرامون تأثیرات زیست محیطی استخراج فلزات مطرح بوده است. به علاوه در صورت وجود حریم های قانونی مختلف ( رودخانه ها و مسیل ها، جاده ها، خطوط آهن و... ) در اطراف محل استخراج، مسائل قانونی و حدود برداشت معادن نیز باید تعیین گردیده و به عاملین برداشت اعلام گردد.

در این پروژه مطالعات مربوط به بررسی حدود حریم و بستر قانونی رودخانه ها و مسیل های محدوده اراضی تحت تملک کارفرما (شرکت زرکاوان ارسباران)، بررسی تأثیرات زیست محیطی استخراج فلزات و همچنین طراحی آبگیر، ایستگاه پمپاژ و خط انتقال مربوط به آن، به مهندسین مشاور آذر بولاق تبریز محول گردید.

نام کارفرما : شرکت زرکاوان ارسباران
استان : آذربایجان شرقی
تاریخ قرارداد : 94/12/25
مدت قرارداد : 3.5 ماه
اهداف پروژه :
 • بررسی حدود حریم و بستر قانونی رودخانه ها و مسیل های محدوده اراضی تحت تملک شرکت زرکاوان ارسباران
 • امکانسنجی استقرار تأسیسات استخراج و فرآوری طلا
 • بررسی تأثیرات زیست محیطی استخراج فلزات
 • تأمین آب ساختمانها و تأسیسات شرکت
اجزای پروژه :
 • تعیین بستر و حریم مسیلهای عبوری از محدوده اراضی شرکت زرکاوان ارسباران
 • طراحی آبگیر، ایستگاه پمپاژ، خط انتقال آب و مخازن ذخیره 300 و 1200 مترمکعبی برای تأمین آب مورد نیاز کارخانه
 • زرکاوان
 • زرکاوان
 • زرکاوان
 • زرکاوان
 • زرکاوان
 • زرکاوان
پروژه های درحال انجام