dividerپروژهdividerپروژه های امور مهندسی رودخانهdividerمطالعات بررسی تاثیر سد عمارت بر ساماندهی در پایین دست رودخانه دره رود
عنوان پروژه : مطالعات بررسی تاثیر سد عمارت بر ساماندهی در پایین دست رودخانه دره رود

رودخانه دره رود یکی از سر شاخه های اصلی رودخانه مرزی ارس در سمت ایران می باشد. این رودخانه از به هم پیوستن دو رودخانه قره سو و اهر چای در مجاورت روستای معروف به دوشتور از توابع شهرستان اهر در استان آذربایجان شرقی تشکیل شده و بعد از طی مسافت حدود 136 کیلومتر در پایین دست سد انحرافی میل و مغان در استان اردبیل به رودخانه مرزی ارس ملحق می گردد. به دلیل وجود اراضی بسیار حاصلخیز در سواحل راست و چپ این رودخانه و همچنین پتانسیل مصالح شن و ماسه در بعضی از بازه های این رودخانه، شرکت آب منطقه ای استان اردبیل انجام مطالعات پتانسیل یابی شن و ماسه و امکان سنجی واگذاری اراضی واقع در بستر مازاد این رودخانه برای کاربری های متناسب با در نظر گرفتن اثرات بهره برداری از سد عمارت بر ساماندهی این رودخانه را در برنامه کاری خود هدف گذاری کرده و انجام خدمات این طرح را به شرکت مهندسین مشاور آذربولاق تبریز واگذار نمود.

نام کارفرما : شرکت آب منطقه ای اردبیل
استان : اردبیل
تاریخ قرارداد : 1394/12/26
مدت قرارداد : 6 ماه
اهداف پروژه :
  • پتانسیل یابی برداشت مصالح رودخانه ای
  • تعیین بستر فعال و غیر فعال رودخانه و امکانسنجی واگذاری بستر غیر فعال به کاربری های مجاز به صورت اجاره
  • ساماندهی و کنترل سیلاب رودخانه
اجزای پروژه :
  • پتانسیل یابی برداشت مصالح رودخانه ای، تعیین بستر فعال و غیر فعال رودخانه در پایین دست سد عمارت تا محل تلاقی با رودخانه ارس در طول 70 کیلومتر
  • ساماندهی و کنترل سیلاب رودخانه در بازه های حساس رودخانه بطول 6 کیلومتر
  • دره رود
  • دره رود
  • دره رود
پروژه های درحال انجام