dividerپروژهdividerپروژه های امور مهندسی رودخانهdividerمطالعات لایروبی و تعیین حد بستر و حریم و ساماندهی مرحله اول رودخانه های شهر چای، روضه چای و نازلوچای
عنوان پروژه : مطالعات لایروبی و تعیین حد بستر و حریم و ساماندهی مرحله اول رودخانه های شهر چای، روضه چای و نازلوچای

طرح های بازگشایی و لایروبی رودخانه های منتهی به دریاچه ارومیه یکی از برنامه های مورد تأئید کمیته ها و کارگروه های احیاء دریاچه ارومیه است که در این راستا شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی انجام خدمات مطالعات تعیین بستر و حریم و ساماندهی مرحله اول در بازه هایی از رودخانه های شهر چای، نازلوچای و روضه چای را به این مشاور(مهندسین مشاور آذر بولاق تبریز) واگذار کرده است تا بتواند با اجرای طرح بازگشایی و لایروبی در محدوده های لازم، آب این رودخانه ها را به سهولت به پیکره آبی دریاچه ارومیه انتقال دهد و از تلفات ناشی از تبخیر و نفوذ زیاد در طول مسیر که در اثر نابسامانی های حاصل از دخل و تصرفات انسانی و فرایندهای فرسایش و رسوب در مسیر این رودخانه ها پیش می آید جلوگیری نماید.

نام کارفرما : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
استان : آذربایجان غربی
تاریخ قرارداد : 1394/2/9
مدت قرارداد : 4 ماه
اهداف پروژه :
 • نقشه برداری و تعیین بستر و حریم رودخانه های شهرچای، روضه چای و نازلو چای
 • ارائه طرح ساماندهی و بازگشایی رودخانه های فوق الذکر جهت تسهیل هدایت جریان به پیکره آبی دریاچه ارومیه
اجزای پروژه :
 • تهیه و تکمیل نقشه های توپوگرافی رودخانه های مورد نظر به مساحت 590 هکتار
 • تعیین بستر و حریم رودخانه های مورد نظر به طول 80 کیلومتر
 • تهیه طرح ساماندهی و بازگشایی رودخانه های مورد نظر به طول 80 کیلومتر
 • ارومیه
 • ارومیه
 • ارومیه
 • ارومیه
 • ارومیه
 • ارومیه
پروژه های درحال انجام