dividerپروژهdividerپروژه های امور مهندسی رودخانهdividerمطالعات طرح ساماندهی، کنترل سیلاب و زیبا سازی بستر و حریم رودخانه بالیخلوچای در محدوده ای از شهر ارد
عنوان پروژه : مطالعات طرح ساماندهی، کنترل سیلاب و زیبا سازی بستر و حریم رودخانه بالیخلوچای در محدوده ای از شهر اردبیل

رودخانه بالیخلوچای یکی از سر شاخه های قره سو در حوضه آبریز ارس می باشد که از دامنه های شرقی رشته کوه سبلان سر چشمه گرفته و پس از دریافت جریانات آبراهه های بین راهی و عبور از اراضی شهرستان نیر به دریاچه سد مخزنی یامچی می­ریزد. در پایین دست رودخانه پس از خروج از سد مذکور به شهر اردبیل می رسد و در حدود 7 کیلومتر در حال حاضر از داخل شهر عبور می کند. در حال حاضر عملیات ساماندهی و زیباسازی بستر رودخانه در کل محدوده شهر در برنامه های شهرداری هدف گذاری گردیده است.

نام کارفرما : شهرداری اردبیل
استان : اردبیل
تاریخ قرارداد : 1394/9/5
مدت قرارداد : 12 ماه
اهداف پروژه :
  • تهیه طرح کانالیزاسیون و دیواره‌سازی با نگرش زیباسازی بستر وحریم و ایجاد چشم انداز و تفرجگاه مناسب عمومی
اجزای پروژه :
  • طول دیوار ساحلی : 20 کیلومتر
  • جنس دیوار ساحلی : سنگ و سیمان
  • ارتفاع دیوار ساحلی (برای عبور سیلاب 200 ساله): 1.5 تا 3 متر
  • کانال هادی وسط رودخانه به عرض کف 1 متر و عمق 0.5متر (برای عبور جریانهای کم آبی)
  • طراحی منظر شهری مناسب در داخل بستر و حریم رودخانه به موازات طرح کانالیزاسیون
  • بالیخلو چای
  • بالیخلو چای
  • بالیخلو چای
پروژه های درحال انجام