dividerپروژهdividerپروژه های امور مهندسی رودخانهdividerمطالعات تعیین بستر و حریم و ساماندهی مسیل های عبوری از مجاورت محدوده اراضی شرکت ارس تارلا امین درمنط
عنوان پروژه : مطالعات تعیین بستر و حریم و ساماندهی مسیل های عبوری از مجاورت محدوده اراضی شرکت ارس تارلا امین درمنطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس

جریان سیلابی رودخانه دلی چای در فصول بارندگی، اراضی و تاسیسات شرکت ارس تارلا امین را تهدید می­کند. همچنین بدلیل شیب بالای رودخانه، سیلاب این رودخانه دارای قدرت تخریب بسیار بالایی است که اجرای طرح­های ساماندهی مقابله با سیل را اجتناب ناپذیر می کند.

این مسیل  در جنوب محل پروژه احداث گلخانه صنعتی شرکت ارس تارلا امین  واقع شده و طول آن در آن محدوده، 1.6 کیلومتر می باشد که  پس از عبور از محل پروژه در قسمت انتهایی از طریق نصب دو حلقه لوله با قطر هرکدام 1200 میلیمتر از زیر کانال دشت گلفرج تخلیه می گردد.

نام کارفرما : شرکت ارس تارلا امین
استان : آذربایجان شرقی
تاریخ قرارداد : 1393/10/9
مدت قرارداد : 4 ماه
اهداف پروژه :
  • تعیین حدود بستر وحریم رودخانه ها و مسیل های مجاور اراضی مورد نظر
  • ارائه طرح ساماندهی به منظور ایمنی اراضی و تاسیسات از خطر سیل
اجزای پروژه :

این پروژه ترکیبی از احداث دایک خاکی در طول ساحل راست رودخانه که در قسمتی با پوشش سنگ چین منطبق بر خط بستر محافظت می­شود در قسمتی بدلیل قرار گرفتن در بالای ترانشه حفاظت دیواره ساحل راست با استفاده از سنگ ریزی انجام می شود.

  • طول دایک خاکی بدون پوشش : 155 متر
  • طول دایک خاکی با پوشش سنگ چین : 860 متر
  • طول دایک خاکی با حفاظت سنگریزی : 440 متر
  • ارس تارلا
  • ارس تارلا
  • ارس تارلا
پروژه های درحال انجام