dividerپروژهdividerپروژه های امور مهندسی رودخانهdividerمطالعات بازگشایی و لایروبی رودخانه آجی چای و سرشاخه های مؤثر در جهت تسهیل هدایت جریان به پیکره آبی د
عنوان پروژه : مطالعات بازگشایی و لایروبی رودخانه آجی چای و سرشاخه های مؤثر در جهت تسهیل هدایت جریان به پیکره آبی دریاچه ارومیه

آثار زیانبار زیست محیطی و اجتماعی و اقتصادی پدیده خشک شدن دریاچه ارومیه، مشکلات و تنش های فراوانی را پدید آورده وضرورت توجه ویژه به وضعیت این دریاچه در دستور کار جدی وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای ذیربط قرار گرفته است. طرح بازگشایی و لایروبی رودخانه آجی چای و سرشاخه های مؤثر آن در محدوده استان آذربایجان شرقی و در پایین دست سد شهید مدنی یکی از طرح هایی است که در شرایط اضطراری دریاچه و به منظور اقدامات مطالعاتی و اجرایی در حداقل زمان ممکن انجام گرفته است.

محدوده مطالعاتی این طرح، بستر و حریم رودخانه آجی چای از پایین دست سد شهید مدنی تا پیکره آبی دریاچه ارومیه بطول 97 کیلومتر بعلاوه 15 کیلومتر از شاخه های فرعی آجی چای (جمعا بطول 112کیلومتر) می باشد.

نام کارفرما : شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی
استان : آذربایجان شرقی
تاریخ قرارداد : 1393/7/5
مدت قرارداد : 6 ماه
اهداف پروژه :
 • ایجاد شرایط مناسب جهت انتقال مطمئن جریان پایه و سیلابی به دریاچه بدون پخش شدن در اراضی اطراف.
 • قلع و قمع دخل و تصرفات غیر مجازدر بستر و حریم رودخانه.
 • کنترل برداشت های بی رویه آب از رودخانه.
 • کنترل برداشت های غیر اصولی مصالح رودخانه.
 • کنترل آلودگی و مسائل زیست محیطی رودخانه.
اجزای پروژه :
 • دایک های ساحلی خاکی در طرفین رودخانه به ارتفاع 2-1.5 متر
 • کانال هادی جریان برای انتقال دبی غالب رودخانه به عمق 2-1.5 متر و به عرض کف 20 متر
 • بازگشایی آجی چای
 • بازگشایی آجی چای
 • بازگشایی آجی چای
 • بازگشایی آجی چای
 • بازگشایی آجی چای
 • بازگشایی آجی چای
پروژه های درحال انجام