dividerپروژهdividerپروژه های امور آبیاری و زهکشی
پروژه-های-امور-آبیاری-و-زهکشی

آبیاری به مجموعه عملیاتی گفته می شود که طی آن آب بصورت مصنوعی و با روش­هایی چون سطحی، بارانی و قطره­ای به منطقه نفوذ ریشه رسانده می­شود تا باعث افزایش محصولات کشاورزی گردد. در عملیات زهکشی نیز به دو شکل سطحی و زیرزمینی آب مازاد ناشی از عملیات آبیاری و یا سیلابها از محدوده ریشه و مزرعه خارج می گردد تا تهویه لازم در منطقه ریشه صورت گرفته و باعث رونق تولید محصولات کشاورزی گردد. با توجه به اینکه حدود 90 درصد آب کشور در بخش کشاورزی و آنهم با راندمانی نسبتا کم مصرف می شود، مدیریت و توزیع بهینه این آب جهت برون رفت از تنش آبی گسترده در سطح ملی ضروری است.

براساس این ضرورت شرکت مهندسین مشاور آذربولاق تبریز در راستای استفاده بهینه از منابع آب­های سطحی و زیرزمینی به منظور تامین آب مورد نیاز کشاورزان، به پروژه های آبیاری و زهکشی اهمیت ویژه ای قائل بوده و بصورت جدی در این زمینه فعالیت می نماید.

پروژه های درحال انجام