dividerپروژهdividerپروژه های امور نظارت
پروژه-های-امور-نظارت

اجرای دقیق طرح­های مهندسی رودخانه و پروژه ­های آبیاری زهکشی براساس استانداردهای فنی و مهندسی بدون وجود مکانیزم نظارت مستمر و تطبیق عملیات اجرائی و میدانی براساس طراحی ­های اولیه مطالعاتی میسر نبوده و بی­ توجهی به امر نظارت بر پروژه های مهندسی آب باعث هدررفت سرمایه­ گذاری­ های انجام یافته و انحراف از اهداف اولیه طرح خواهد بود. کارفرمایان جهت اطمینان خاطر از رعایت استانداردها و اصول فنی-مهندسی طرح­های مصوب، هنگام اجرا توسط پیمانکاران اهمیت زیادی به امور نظارت داده و علاقمند به همکاری با مشاوران زبده در این زمینه می باشند.

شرکت مهندسین مشاور آذربولاق تبریز با توجه به اهمیت این موضوع، بصورت جدی در امر نظارت بر اجرای پروژه های مهندسی بویژه طرحهای مدیریت، تامین و انتقال آب و پروژه­ های حفاظت و مهندسی رودخانه فعال بوده و بعنوان یک مشاور پیشرو در این زمینه عمل نموده است.

پروژه های درحال انجام