مهندسین مشاور آذربولاق تبریز در سال 1375 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات تجاری استان آذربایجان شرقی تحت شماره 8314 به ثبت رسیده است. در سال 1390 با تغییر در ترکیب سهامداران و هیئت مدیره و موضوع اساسنامه و با اخذ گواهینامه صلاحیت پایه 3 در رسته حفاظت و مهندسی رودخانه ها و سواحل و رسته آبیاری و زهکشی فعالیت خود را آغاز نموده است.

زمینه های فعالیت این شرکت بشرح زیر می باشد :

  1. حفاظت و مهندسی رودخانه ها و سواحل
  2. آبیاری و زهکشی
  3. نقشه برداری
  4. نظارت بر اجرای طرحهای مهندسی

 


پروژه های درحال انجام