مهندسین مشاور آذربولاق تبریز با دارا بودن کادر فنی متخصص و مجرب در زمینه کارهای آبی، از توانایی انجام مطالعات و نظارت بر اجرای انواع طرحهای آبی به شرح زیر برخوردار است :
 • طرح های مهندسی رودخانه شامل تعیین حدود بستر و حریم، ساماندهی رودخانه، پتانسیل یابی و ساماندهی برداشت مصالح رودخانه ای، کانالیزاسیون، کنترل سیلاب، کنترل فرسایش و رسوب، زیباسازی رودخانه و ....
 • طرح های آبیاری و زهکشی، آبیاری سطحی، آبیاری تحت فشار (قطره ای و بارانی)
 • طرح های پتانسیل یابی، بهبود و توسعه منابع آب
 • طرح های آبگیری، پمپاژ و انتقال آب
 • طرح های جمع آوری و دفع آبهای سطحی شهری
 • طرح های جمع آوری و انتقال فاضلاب شهری
 • طراحی تصفیه خانه های آب و فاضلاب
 • طرح های آبرسانی شهری و روستایی
 • طرح های تامین آب فضای سبز شهری
 • طراحی مخازن آب سطحی و هوایی

این شرکت با بهره گیری از تیم مدیریتی و کارشناسان کلیدی مجرب و توانمند در زمینه طرحهای مهندسی آب و بویژه مهندسی رودخانه، از پتانسیل بسیار بالایی برای انجام پروژه های مطالعاتی در رسته آب برخوردار است. از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود :

 • دارا بودن تجربه کارشناسی و مدیریت پروژه طرحهای مهندسی آب توسط اکثر مدیران و کارشناسان کلیدی شرکت
 • دارا بودن تجربه مدیریت دفتر حفاظت و مهندسی رودخانه و سواحل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی، عضویت فعال در کمیته هماهنگی رودخانه های مرزی، عضویت دائمی کمیسیون ماده سه توسط رئیس هیئت مدیره و مدیر امور مهندسی رودخانه شرکت
 • آموزش مدیران، معاونین و کارشناسان شرکتهای آب منطقه ای، تالیف کتاب راهنمای اصول کارشناسی تعیین بستر و حریم رودخانه ها و مسیلها و نیز مشارکت فعال در تهیه دستورالعمل رودخانه های مشترک مرزی توسط مدیر امور مهندسی رودخانه شرکت
 • بهره گیری از دانش فنی اساتید برجسته دانشگاههای کشور
 • تالیف و یا ترجمه کتب و مقالات متعدد در زمینه مسائل آب و مهندسی رودخانه توسط مدیران و کارشناسان کلیدی شرکت

 


پروژه های درحال انجام