بهرام صاحبقرانی
رئیس هیئت مدیره و مدیر امور مهندسی رودخانه
مشخصات عمومی :
 تحصیلات : کارشناسی - آبیاری و آبادانی
محل و تاریخ اخذ مدرک : دانشگاه تبریز - سال 1352
سال تولد : 1330
سال شروع فعالیت : 1355
ایمیل: b.sahebgharani@azarbulag.com
sahebgharani.b@gmail.com
موبایل :  09141165961

سوابق کاری :

نام محل کار سمت سال
شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی
  • کارشناس تعیین بستر و حریم
  • کارشناس مسئول آبهای سطحی
  • مدیر دفتر حفاظت و مهندسی رودخانه ها و سواحل
  • عضو هیئت 5 نفره قانون توزیع عادلانه آب موضوع ماده 20
  • نماینده گروه کاری رودخانه های مرزی در حوزه عملکرد
    شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی
  • رئیس کمیته راهبری امور مرتبط با دریاچه ارومیه
1355-1391
شرکت مهندسین مشاور آذربولاق تبریز
  • رئیس هیئت مدیره
  • مدیر امور مهندسی رودخانه
1391-ادامه دارد

سوابق علمی و پژوهشی :

ردیف کتاب یا مقاله
1 صاحبقرانی، بهرام.، کتاب راهنمای اصول کارشناسی حفاظت، مهندسی رودخانه و سواحل و کنترل سیلاب، 1384، انتشارات شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی.

 


پروژه های درحال انجام